Політика конфіденційності та система управління інформаційною безпекою Recruitment Academy

Для забезпечення наших бізнес-цілей, діяльності та відповідності вимогам законодавства ми створюємо, обробляємо та підтримуємо інформацію різного характеру, яка потребує захисту.

Під поняттям інформаційна безпека розуміється процес забезпечення захисту інформації на необхідному рівні з точки зору їх конфіденційності, цілісності та доступності.

Основні цілі GoodCall та партнера в Україні CNA IT включають забезпечення інформаційної безпеки з пропорційними та адекватними заходами для захисту інформації, щоб забезпечити належний ступінь гарантії кандидату на роботу та нашим діловим партнерам. Ця мета досягається шляхом побудови, розгортання, експлуатації, перевірки, підтримки та постійного вдосконалення документованої системи управління інформаційною безпекою в контексті наших ризиків і бізнес-діяльності.

Незалежно від посади, роботи чи ролі в суспільстві, Політика інформаційної безпеки та відповідна документація є обов’язковими для всіх співробітників GoodCall та CNA IT відповідно, які мають доступ до захищеної інформації.

Основні принципи інформаційної безпеки:

  • Дотримання законодавчих та договірних вимог у сфері інформаційної безпеки;
  • Забезпечення систематичного навчання та підвищення кваліфікації персоналу у сфері інформаційної безпеки; інтеграція інформаційної безпеки в робочі обов’язки;
  • Виявлення інцидентів безпеки та вжиття ефективних заходів для покращення інформаційної безпеки; регулярний моніторинг, оцінка та оновлення аналізу ризиків безпеки; і
  • Запобігання неправомірному використанню або втраті інформації – визначення обов’язків і захисту доступу до інформації та приміщень, де знаходиться інформація, що захищається.

Ми постійно відстежуємо останні загрози безпеці та тенденції захисту від них, тому ми надаємо засоби для досягнення цілей інформаційної безпеки, і завдяки їх регулярному перегляду GoodCall прагне постійно покращувати ефективність системи управління інформаційною безпекою.

Ця політика включена в практику роботи компанії та правила відповідальності працівників.

Намір керівництва GoodCall та CNA IT відповідно полягає в просуванні цілей і принципів інформаційної безпеки.

Йозеф Кадлек,
Виконавчий директор Recruitment Academy s.r.o.