Загальні положення та умови компанії Recruitment Academy s.r.o.,

Ідентифікаційний номер: 06403701, номер ПДВ: CZ06403701, зареєстрований офіс у Празі 1, Václavské nám. 846/1, поштовий індекс: 110 00, зареєстрований у комерційному реєстрі, який веде міський суд у Празі, розділ C, справа 280817,

Електронна адреса: [email protected]

Банківський рахунок: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716 / 2b, Praha 4, No .: 7962038001/5500,

 

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ КУРСІВ АБО НАВЧАННЯ

(надалі іменуються «GTC»)

I. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

Компанія Recruitment Academy s.r.o., IČO: 06403701, юридична адреса: Prague 1, Václavské nám. 846/1, Чеська Республіка, поштовий індекс 110 00, зареєстрований у реєстрі підприємств, що зберігається Міським судом у Празі, C, вставка 280817 (надалі іменується як «Академія рекрутингу» або «Компанія»), готує та організовує відкриті та корпоративне навчання та курси у сфері сучасного рекрутингу в рамках діяльності Компанії.
Ці Загальні умови застосовуються до всіх осіб, компаній або інших організацій, зазначених у формі бронювання/заявці (надалі іменуються «Клієнт») у зв’язку з реєстрацією Клієнта на навчання, організоване Академією найму, зазначених у формі бронювання ( далі «Курси»).
Подаючи реєстрацію для участі в Курсі через веб-сайт Компанії (далі – «Замовлення»), Клієнт погоджується з цими Загальними правилами та зобов’язується їх дотримуватися. Якщо Клієнт не погоджується з цими ЗУ, Академія працевлаштування не може прийняти його бронювання.
Процес укладання договору між Замовником і Академією підбору персоналу (надалі разом іменовані «Сторони») відбувається таким чином, що Замовник робить Замовлення Компанії. Замовлення на участь в індивідуальних курсах приймаються через онлайн-реєстрацію на сайті Recruitment Academy. Прийняті замовлення сортуються за датою доставки. Підтвердження Замовлення Клієнт отримає на електронну пошту після відправлення Замовлення. Прийняття Замовлення набуває чинності, як тільки Замовлення підтверджується Компанією, що призводить до укладення договору (далі – «Контракт»).
Ці ЗУ регулюють взаємні права та обов’язки Сторін, що виникають у зв’язку із Замовленнями Клієнта або на їх основі.
Ці Загальні умови є обов’язковими для обох Сторін і є невід’ємною частиною кожного Замовлення.

II. ЦІНА КУРСІВ ТА НАВЧАННЯ

Укладаючи Договір, Замовник зобов’язується сплачувати Компанії винагороду за надані послуги. Ціни на кожен курс завжди дійсні та обов’язкові на момент їх публікації.
Recruitment Academy залишає за собою право змінювати ціни в будь-який час. Такі зміни не вплинуть на замовлення, уже підтверджені Recruitment Academy.
Ціни на Курси є договірними та включають ПДВ за встановленою законом ставкою.
Якщо інше не домовлено, плата не повертається.
Податкові документи будуть надіслані учасникам за їх запитом електронною поштою протягом 24 годин після зарахування платежу, якщо інше не домовлено.
Політика скасування (якщо не обговорюється окремо):

  • Скасування за 15 днів або більше до дати навчання – з клієнта стягується 0% від загальної вартості навчання
  • Скасування за 14 – 8 днів до дати навчання – з клієнта стягується 25% від загальної вартості навчання
  • Скасування за 7-3 дні до дати навчання – з клієнта стягується 50% від загальної вартості навчання
  • Скасування за 2 дні або менше до дати навчання – 100% від загальної вартості навчання буде стягнено з клієнта

Якщо навчання було оплачене ваучером, застосовуються ті самі умови скасування. Залишок вартості ваучера буде конвертовано в онлайн-кредити, які можна використати для покриття вартості іншого навчання (повністю або частково).

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник зобов’язується ефективно співпрацювати з Компанією на прохання Компанії протягом терміну дії Контракту та надавати Компанії необхідну співпрацю для виконання предмета Контракту.
З причини, зазначеної в розділі § 1837, буква j) Закону № 89/2012 Coll., Цивільний кодекс із змінами, неможливо вилучити реєстрацію відповідно до Розділу 1829 Цивільного кодексу (відкликання протягом 14 днів без зазначення причини), оскільки це договір про відпочинок і виступ (участь у Курсі, на який дає дозвіл Реєстрація) надається на визначену дату або час.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

Компанія зобов’язана з належною увагою ставитися до виконання предмета Договору та захищати законні інтереси Замовника. Компанія зобов’язана повідомити Клієнта про те, що Курс було скасовано або дату було змінено з будь-якої причини, електронною поштою, повідомляючи Клієнта про те, що Курс було скасовано або дата його скасування змінилася. Recruitment Academy не несе відповідальності, якщо з Клієнтом неможливо зв’язатися вчасно через наданий контакт або якщо Клієнт отримує своєчасне повідомлення про скасування або зміну дати курсу із затримкою.
Recruitment Academy залишає за собою право вимагати ідентифікацію Клієнта в будь-який час без пояснення причини. Цим Клієнт бере на себе зобов’язання негайно задовольнити таку вимогу.

V. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Будь-яка несанкціонована фотозйомка, запис або передача аудіо чи відео, даних або інформації суворо заборонені.
Усі документи та матеріали, надані в межах Курсу, які відповідають характеристикам захищеного авторським правом твору в розумінні Закону № 121/2000 Coll., Про авторське право, про права, пов’язані з авторським правом, і про поправки до деяких законів із поправками, захищені авторським правом. Жоден із документів або його частина не може бути в подальшому оброблені, скопійовані, поширені, комерційно використані або використані для публічних презентацій у будь-який спосіб без попередньої письмової згоди Recruitment Academy. Recruitment Academy зазначає, що післякурсовий пакет може надавати не всю інформацію, яка була частиною курсу. Пакети після курсу містять лише ту інформацію, яку Recruitment Academy має право надавати в рамках пакетів після курсу. Таким чином, Recruitment Academy не несе відповідальності за будь-яке нерозголошення, достовірність або неповноту інформації, згаданої на Курсах у складі пакетів після курсу.
Recruitment Academy не несе відповідальності перед Клієнтом (як учасником Курсу) або будь-якою третьою стороною за подальшу обробку, копіювання, розповсюдження, комерціалізацію або використання матеріалів або матеріалів, наданих у рамках Курсу, включаючи пакети після курсу.

VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Захист персональних даних регулюється положеннями Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення такі дані та скасовує Директиву 95/46 / EC (надалі іменована як «Регламент»).
Академія рекрутингу зобов’язується дотримуватися всіх законів про захист персональних даних, які до неї застосовуються, під час надання та відкликання договірних послуг між Договірними Сторонами.
Персональні дані обробляються в тій мірі, в якій суб’єкт даних надав контролеру у зв’язку з укладенням договірних чи інших правових відносин з контролером або які контролер іншим чином зібрав та обробляє відповідно до чинного законодавства або обов’язків адміністратор.
Метою обробки персональних даних є цілі, що містяться у згоді суб’єкта даних, переговори щодо договірних відносин, виконання контракту та виконання юридичних зобов’язань контролером.
Джерелами персональних даних є суб’єкти даних (реєстрації, електронні листи, телефон, веб-сайт, веб-форма для зв’язку, соціальні мережі, візитні картки тощо), а також загальнодоступні реєстри, списки та записи.
Персональні дані, що підлягають обробці, — це адресні та ідентифікаційні дані, які використовуються для однозначної та безпомилкової ідентифікації суб’єкта даних (наприклад, ім’я, прізвище, посада, постійна адреса, ідентифікаційний номер, номер платника ПДВ), а також дані, що дозволяють зв’язатися з суб’єктом даних (контакт дані – наприклад, контактна адреса, номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти та інша подібна інформація); описові дані; інші дані, необхідні для виконання договору, дані, надані поза відповідними законами, оброблені за згодою суб’єкта даних (обробка фотографій тощо)
Академія рекрутингу цим заявляє, що вони застосовують відповідні технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних, які відповідають характеру та типу відповідних персональних даних або категорій та ризикам, пов’язаним з їх обробкою. Recruitment Academy також зобов’язується детально ознайомити своїх співробітників із чинним законодавством щодо захисту персональних даних та договірними положеннями щодо їх захисту.
Договірні Сторони негайно нададуть інформацію, якщо вони мають або будуть обґрунтовано підозрювати, що стався будь-який із наведених нижче інцидентів: (i) будь-яке недотримання положень щодо захисту персональних даних Угоди та GTC або будь-яке недотримання застосовне законодавство про захист даних, включаючи доступ, втрату, отримання, знищення або розголошення персональних даних, які є незаконними або не пов’язані з виконанням умов Угоди, або які, відповідно до чинного законодавства про захист даних, вимагатимуть повідомлення про подію третіх осіб, або (ii) інші інциденти або загрози захисту даних щодо відповідності. Договірні Сторони будуть повною мірою співпрацювати з розслідуванням таких інцидентів і вживатимуть відповідних коригувальних заходів, а також співпрацюватимуть за власний рахунок щодо передбачених законом повідомлень або повідомлень, адресованих зацікавленим особам та/або адміністративним чи іншим компетентним органам. У повідомленні, зокрема, Договірні сторони надають таку інформацію: (i) дату та час інциденту, (ii) опис інциденту, (iii) імена осіб, чиї особисті дані могли мати інцидент залучених, а також опис категорій персональних даних, на які вплинув інцидент.
Замовник має право бути поінформованим про те, які саме персональні дані та в якому обсязі персональні дані про Замовника обробляються. На вимогу Клієнта Компанія також зобов’язана довести необхідність запитуваних персональних даних, і якщо Клієнт вважає, що Компанія обробляє персональні дані Клієнта з порушенням закону, Клієнт має право вимагати від Компанії пояснення, а Клієнт має також має право вимагати від Компанії виправлення ситуації, зокрема блокування, виправлення, доповнення або видалення персональних даних, однак, якщо це не суперечить іншому законодавству.
Відповідно до часових обмежень відповідно до мети контролера або зазначених у згоді суб’єкта даних, у відповідних договорах або у відповідному законодавстві, це час, необхідний для забезпечення прав і обов’язків як за зобов’язанням, так і за чинне законодавство.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Якщо будь-яке положення GTC є недійсним, неефективним, або стає недійсним, замість недійсних положень буде застосовуватися положення в тій мірі, в якій мета недійсного положення є якомога ближчою. Недійсність або неефективність одного положення не вплине на дійсність інших положень.
Договір, GTC та правові відносини, що виникають з цього Договору, а також суперечки, що виникають з цього Договору та у зв’язку з ним, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Чеської Республіки.
Інші домовленості в Порядку мають перевагу над цими ЗУ. Сфера застосування GTC або її частини може бути виключена лише за письмовою згодою Договірних Сторін.
Ці GTC набирають чинності 1.6.2018